Kommunikationskomik

Tillsammans med min sammarbetspartner Maria erbjuder vi ett koncept som vi kallar för kommunikationskomik. Vi kombinerar en lättsam föreläsningsdel om kroppsspråk och bemötande med visualiserande sketcher av företagets egna “problem” för att få deltagarna att skratta och se den egna problematiken ur ett mer objektivt perspektiv.


Vi specialskriver sketcher och varvar det med improvisationskomik.
De gruppdeltagare som vill får också delta i gruppövningar där vi jobbar med bemötande och vilka signaler vi sänder ut till vår omgivning.
Vi bjuder på aha-upplevelser, tankeställare och många skratt. Under denna work- shop tydliggör vi vilka signaler vi sänder ut till vår omgivning och visar hur vårt eget bemötande och attityd påverkar möjligheten till samarbete och produktivt arbete.