Individuell Coaching

Vid individuell coachning utgår vi från just dina specifika behov och önskemål. Inledningsvis får du göra en beteendeanalys kombinerad med en drivkraftsanalys och utifrån den lägger vi upp antal träffar och vad arbetet ska fokuseras på.