DISC

DISC är ett analysverktyg som förklarar varför du agerar som du gör i olika situationer. Det hjälper dig att förstå dig själv och dina medmänniskor bättre och är användbart i all kommunikation. Utifrån fyra beteendemönster beskriver DISC dina starka sidor och utmaningar i mötet och kommunikationen med andra.

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling och ledarutveckling och säljutveckling. I situationer och vid tillfällen där KOMMUNIKATIONEN är viktig så har du stor hjälp av DISC-analysen.