Är du medveten om vad du sänder för signaler till din omgivning? Vill du bli bättre på att förmedla ditt budskap, få folk att lyssna och ta dig på allvar? Jag erbjuder kurser och workshops inom kommunikationsteknik ur en skådespelares perspektiv.

Varje dag agerar och reagerar du i samspel med dina medarbetare och/eller kunder, liksom en skådespelare förhåller sig till sin publik och sina medspelare på scenen. Detta skulle vi kunna sammanfatta som livets skådespeleri.  Med min bakgrund som skådespelerska och retoriker hjälper jag dig att bli en mästare på att argumentera för för din sak, bli  medveten om de signaler ditt kroppsspråk sänder och hur signalerna tolkas,  samt hur du kan utnyttja statusspel individer emellan och hur du kan använda rösten ur ett statusperspektiv. Allt med fokus att nå hela vägen fram med ditt budskap och nå syftet med din kommunikation.