Är du medveten om vad du sänder för signaler till din omgivning? Vill du bli bättre på att förmedla ditt budskap, få folk att lyssna och ta dig på allvar? Jag erbjuder kurser och workshops inom kommunikationsteknik ur en skådespelares perspektiv.

Varje dag agerar och reagerar du i samspel med dina medarbetare och/eller kunder, liksom en skådespelare förhåller sig till sin publik och sina medspelare på scenen. Detta skulle vi kunna sammanfatta som livets skådespeleri.  Med min bakgrund som skådespelare och artist hjälper jag dig att bli medveten om de signaler ditt kroppsspråk sänder och hur signalerna tolkas, hur du kan utnyttja statusspel individer emellan och hur du kan använda rösten ur ett statusperspektiv. Allt med fokus att nå hela vägen fram med ditt budskap och nå syftet med din kommunikation. Jag använder mig också av DISC-verktyget vid gruppanalyser och enskild coachning/ personlig utveckling och hjälper både företag och enskilda individer.